Aktien

Kortnamn
AVSALT

ISIN-kod
SE0015812540

Marknad
NGM Nordic SME

NGM Nordic SME
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]